MVA representasjon

MVA representasjon

Utenlandske firmaer som selger varer eller tjenester i Norge og som ikke har fast driftssted i Norge vil likevel i de fleste tilfeller være underlagt norske MVA-regler. Dette innebærer at man må beregne og rapportere MVA til norske myndigheter. Registrering av enheten i Norge skjer gjennom MVA-representant. Ved salg av elektroniske tjenester til private kunder (B2C) kan man i en del tilfeller rapportere via VOES ordningen.

Kun regnskapsførere med autorisasjon fra Finanstilsynet kan velges som MVA-representant. Det må føres et eget løpende MVA-regnskap.
Innrapportering og betaling av skyldig merverdiavgift må behandles i henhold til det norske regelverket. Dersom selskapet har fast driftssted i Norge følges stort sett ordinære plikter for innlevering av skattemelding (selvangivelse), ligningspapirer, lønnsrapportering mv i tillegg. Det er Skatteetaten som avgjør hvorvidt et selskap har fast driftssted i Norge.

Snakk med oss i Son Regnskap om ditt behov og vi gir deg et uforpliktende tilbud.

Har du spørsmål til:

MVA representasjon

Ikke nøl med å ta kontakt med Son Regnskap. 
Våre regnskapsfører kan garantert hjelpe deg med det du måtte ha av regnskapsrelaterte spørsmål.