Emisjon

Emisjon

En emisjon kan kort beskrives som en utvidelse av selskapets egenkapital, som igjen fører til en økning i selskapets aksjekapital.
Selskap ønsker å få inn mer penger, gjennom å trykke opp nye aksjer som investorene kan kjøpe og igjen da øke selskapets egenkapital.
Prosessen skjer normalt sett ved at selskapet utsteder / trykker nye aksjer som selges til en kombinasjon av nye og eksisterende aksjonærer til en forhåndsbestemt pris (emisjonskurs).

Vår medarbeidere i Son Regnskap har hjulpet hundrevis av selskap i forbindelse med det praktiske arbeidet rundt en emisjon.

I tillegg til å hjelpe selskaper med emisjoner utfører vi andre tjenester du vil forvente av en kompetent og autorisert regnskapsfører.
Dette inkluderer tjenester innen fakturering, lønn og lønnskjøring, rådgivning om skatt, regnskap, økonomisk rådgivning og øvrige tjenester  om forventes av en autorisert regnskapsfører.

Våre regnskapsførere har lang erfaring og vil alltid bestrebe seg for å gjøre et grundig arbeid.

Ønsker du at Son Regnskap AS tar hånd om virksomhetens årsregnskap er det bare å ta kontakt med en oss i dag.

Velkommen hos Son Regnskap.

Har du spørsmål til:

Emisjon

Ikke nøl med å ta kontakt med Son Regnskap. 
Våre regnskapsfører kan garantert hjelpe deg med det du måtte ha av regnskapsrelaterte spørsmål.