Omdanning

Omdanning

Fra ENK (enkeltpersonforetak) til AS (aksjeselskap)? Eller driver du et enkeltpersonforetak (tidligere enkeltmannsforetak), ANS eller NUF?
Mulig du har tenkt på å endre selskapsform til AS. Det kan være gode grunner å omdanne og at dette er noe du bør vurdere nærmere.

Dersom du i dag driver Enkeltpersonforetak og foretaket har fått flere ansatte og omfanget begynner å bli vesentlig vil det basert på blant annet risiko kunne være fordelaktig å være i en annen selskapsform.
Om du driver et typisk «NUF» selskap så kan det være at du har oppdaget at mulige kreditorer, leverandører, kunder eller andre aktører er skeptiske til å gjøre forretning med dere. Dette har blant annet bakgrunn i det noe frynsete rykte organisasjonsformen «NUF» har fått. Men også lovreguleringen er svakere for denne type selskaper enn hva den er for andre organisasjonsformer.
Vi i Son Regnskap har erfart at mange derfor ser det som formålstjenlig å reorganisere virksomheten til AS.

Omdanning er prosesser som kan være komplekse og som er viktig at gjøres på en riktig måte. Prosessen er regulert av Finansdepartementets skatteforskri§11-20. Vi i Son Regnskap kan bistå med hele denne prosessen til faste priser. Ved omdannelser er det viktig å være tidlig ute med å bestemme dette, da en må ha nytt AS registrert innen 1. juli det aktuelle året.

Snakk med oss i Son Regnskap om ditt behov og vi gir deg et uforpliktende tilbud.

Velkommen til Son Regnskap.

Har du spørsmål til:

Omdanning

Ikke nøl med å ta kontakt med Son Regnskap. 
Våre regnskapsfører kan garantert hjelpe deg med det du måtte ha av regnskapsrelaterte spørsmål.