Regnskapsbyrå

Regnskapsbyrå

Som regnskapsbyrå ønsker vi å være en støtte og hjelp for våre kunder. Regnskapsoppgaver kan være tidkrevende og mange innser hurtig at det kan lønne seg å la et regnskapsbyrå sørge for disse oppgavene. På denne måten frigjør man store ressurser internt – samtidig som vi garanterer at virksomhetens regnskap blir utført på korrekt måte.

Våre medarbeidere har i årevis utført en rekke regnskapstjenester for virksomheter i alle typer bransjer. I dag har vi medarbeidere med variert bakgrunn og lang yrkeserfaring. Som ditt regnskapsbyrå vil vi alltid lete etter de løsningene som gagner deg og din virksomhet. Av tjenester vårt regnskapsbyrå kan utføre er kjøring av lønn, regnskapsføring, fakturering og oppfølging, rådgivning, skatteberegning, bistand ved bokettersyn, årsoppgjør og ligningsdokumenter. Dersom du akkurat har startet en ny virksomhet, eller du går med tanker om å gjøre det, kan vi tilby etablererveiledning slik at din bedrift kommer godt ut fra start.

Regnskapsbyrå for alle bransjer
På grunn av våre medarbeideres lange erfaring med varierte oppgaver kan vårt regnskapsbyrå ta på seg oppdrag fra virksomheter i nesten alle typer bransjer. Vi er alltid oppdaterte på nye lover og regler fra myndighetene og vil alltid utføre en grundig og korrekt jobb.

Ønsker du et regnskapsbyrå som tar vare på dine interesser er det bare å ta kontakt med Son Regnskap AS.

Velkommen hos Son Regnskap.

Har du spørsmål til:

Regnskapsbyrå

Ikke nøl med å ta kontakt med Son Regnskap. 
Våre regnskapsfører kan garantert hjelpe deg med det du måtte ha av regnskapsrelaterte spørsmål.