Kapital og selskapsendringer

Kapital og selskapsendringer

Selskapet kan være i en situasjon hvor en må inn med mer egenkapital for å sikre fortsatt drift. Det kan også være at en ønsker å knytte til seg ny eier og dette skal gjøres gjennom at det utstedes nye aksjer (emisjon). Dette er endringer som vi som regnskapsfører vil kunne bistå med og som medfører en kapitalendring i selskapet.
Det er også mange selskap som sitter på en høy innbetalt aksjekapital og hvor en ut fra selskapets omfang og risiko ikke nødvendigvis trenger en så høy egenkapital. Da kan en nedsettelse av kapital med utbetaling til aksjonær være en god løsning.

Vi i Son Regnskap hjelper til med alt av dokumenter og bistand innen slike kapital- og emisjonsprosesser.
Selskaper som endrer formål eller annet som påvirker selskapets vedtekter, vil måtte sørge for at dette oppdateres og registreres riktig. Son Regnskap kan bistå selskaper med utarbeidelse av nødvendige dokumenter og bistå med registrering av dette.

Snakk med oss i Son Regnskap om ditt behov og vi gir deg et uforpliktende tilbud.

Velkommen hos Son Regnskap.

Har du spørsmål til:

Kapital og selskapsendringer

Ikke nøl med å ta kontakt med Son Regnskap. 
Våre regnskapsfører kan garantert hjelpe deg med det du måtte ha av regnskapsrelaterte spørsmål.