Budsjettering

Budsjettering

Budsjettering handler i korte trekk om å legge en realistisk plan for kommende perioder. Det er viktig at den som utfører budsjetteringen har god kunnskap om både økonomi, regnskap, lokale forhold og din bedrift.
Budsjettet er ditt viktigste verktøy når du planlegger virksomhetens fremtid, og det bør derfor stilles høye krav til budsjetteringen.

Vi i Son Regnskap har lang erfaring med regnskapstjenester for bedrifter på Østlandet. Vi kjenner godt til lokale forhold og vet hvilke lover og retningslinjer som gjelder. Vi tar oss tiden til å bli godt kjent med din virksomhet og dine mål. Ved å gjøre oss godt kjent med alle aspekter av ditt firma, får vi en unik oversikt som blir grunnlaget for å sette opp et realistisk budsjett i samarbeid med deg.

Resultatbudsjett og likviditetsbudsjett
Det skilles mellom resultatbudsjett og likviditetsbudsjett. Førstnevnte har som formål å få fram et budsjettert resultat som er riktigst mulig. Likviditetsbudsjettet dreier seg om at man har tilstrekkelig likviditet til å betale løpende utgifter. I dette budsjettet skal pengestrømmen budsjetteres, og man ønsker å få kontroll over innbetalinger og utbetalinger i den aktuelle perioden, og få oversikt over om man har behov for ekstern finansiering.

Når du benytter deg av oss i Son Regnskap, kan du føle deg trygg på at du vil få et realistisk budsjett som tar høyde for din bedris forutsetninger. Ta kontakt med oss om du har spørsmål vedrørende budsjettering, eller se våre øvrige regnskapstjenester.

Nøl ikke med å ta kontakt dersom du skulle ha noen spørsmål rundt budsjettering.

Ditt regnskap er velkommen til Son Regnskap.

Har du spørsmål til:

Budsjettering

Ikke nøl med å ta kontakt med Son Regnskap. 
Våre regnskapsfører kan garantert hjelpe deg med det du måtte ha av regnskapsrelaterte spørsmål.