Våre Tjenester

Regnskapstjenester fra Son Regnskap er tilpasset deg som bedrift uavhengig av om du er liten eller stor.
Nedenfor har vi listet opp noen av disse.

Lønn

Trenger du hjelp til kjøring av lønn? Da kan vi i Son Regnskap hjelpe deg! I tillegge til at våre medarbeidere er autorisert regnskapsfører har de også lang erfaring erfaring med kjøring…

Les mer

Skatt

Har du behov for bistand vedrørende skatt? Son Regnskap er en autorisert regnskapsbedrift med høy kompetanse på skattespørsmål. Vi kan hjelpe deg med formulering av finansierings…

LES MER

Regnskap

Trenger du bistand innen regnskap? Regnskap er bedriftens grunnstein, og uten et korrekt og pålitelig regnskap har ikke bedriften store sjanser for å overleve. Myndighetene pålegger….

Les mer

Fakturering

Om du trenger hjelp til fakturering kan vi hjelpe deg med hele prosessen. Vi står for fakturering, tar oss av purrerutiner, renteberegning og oversendelse til inkasso.

Les mer

Økonomisk Rådgiving

Besparelser og utvikling er begge områder som bør baseres på et fornuftig budsjett og økonomisk rådgivning. Vår kompetanse gjør oss til en god rådgiver når du har…

Les mer

Autorisert Regnskapsfører

Vi er autorisert regnskapsfører i Son som leverer regnskapstjenester og har lang erfaring på området. Vår medarbeidere i Våre medrbeidere har opp gjennom..

Les mer

Regnskapskontor

Son Regnskap er et regnskapskontor som kan hjelpe deg med en rekke regnskapstjenester. Vårt regnskapskontor har medarbeidere som har opparbeidet solid…

Les mer

Årsoppgjør

Årets endelige oppgjør er den viktigste begivenheten i løpet av regnskapsåret. Oppgjøret gir en oversikt over den umiddelbare økonomiske situasjonen og er et viktig redskap i forhold til…

LES MER

Årsregnskap

Enkelte virksomheter skal levere et årsregnskap som igjen skal sendes inn til Brønnøysundregisteret. For at et årsregnskap skal være korrekt er det en forutsetning at også…

Les mer

Regnskapsbyrå

Som regnskapsbyrå ønsker vi å være en støtte og hjelp for våre kunder. Regnskapsoppgaver er tidkrevende og mange innser hurtig at det kan lønne seg å la et regnskapsbyrå sørge for…

Les mer

Lønnskjøring

Behøver du noen med kompetanse på lønnskjøring er det bare å ta kontakt med Son Regnskap AS. Våre medarbeidere har lang erfaring i å utføre lønnskjøring for våre kunder…

Les mer

Regnskapsføring

For mange bedrifter og virksomheter er det tidkrevende å selv utføre regnskapsføring. I tillegg skal man være oppmerksom på at det nærmest hvert år kommer nye lover og regler…

Les mer

Elektronisk Bilagshåndtering

Hos oss blir alle bilag skannet digitalt og lagret på en sikker plassering og alle rapporter, lønnsbilag mm. blir utsendt per epost. Vi tilbyr derfor elektronisk bilagsbehandling for våre kunder…

Les mer

Budsjettering

Budsjettering handler i korte trekk om å legge en realistisk plan for kommende perioder. Det er viktig at den som utfører budsjetteringen har god kunnskap om både økonomi, regnskap, lokale…

LES MER

Firmaetablering

Å etablere en ny bedrift kan føles uoversiktlig og som en vanskelig prosess. Våre medarbeidere i Son Regnskap har lang erfaring med rådgivning rundt firmaetablering i hele Norge.

Les mer

Styrearbeid

Dess større og mer kompleks bedriften er, dess større fokus bør man ha på styrearbeid. Et styre som følger opp ledelsen og bidrar til å holde fokus og stø kurs kan være svært verdifullt.

Les mer

Leie av økonomisjef

Har din bedrift behov for en økonomisjef som kan stille opp når du trenger det som mest? Med en økonomisjef fra oss kan du være trygg på at bedriftens økonomi…

Les mer

Generasjonsskifte

I forbindelse med eierskifte /generasjonsskifte kan Son Regnskap AS bidra med råd når det gjelder skattetilpasning, verdifastsettelser og offentlige krav. Gjennom vår…

Les mer

Omdanning

Driver du et enkeltpersonforetak, ANS eller NUF? Mulig du har tenkt på å endre selskapsform til AS. Det kan være gode grunner å omdanne og at dette er noe du bør vurdere nærmere.

Les mer

Omstrukturering

Omorganisering kan være omfattende organisatoriske endringer i virksomheten, ofte kan det dreie seg om større strukturelle forandringer. En omorganisering kan få store…

LES MER

Konsernregnskap

Når selskapene vokser, og ikke lenger kan anses som «små selskap», er det krav om å utarbeide konsernregnskap. Dette kan være komplisert og tidkrevende hvis det er mye…

Les mer

Bistand ved bokettersyn

Ingen ønsker vel bokettersyn. Og det kan være mye jobb og ubehag når du får besøk av skatteetaten, som ønsker å kontrollere at du har orden i regnskapet. Vi kan bistå, både…

Les mer

Fusjon / Fisjon

I ulike faser av ett selskaps livssyklus kan en komme i situasjoner hvor en eksempelvis vurderer å slå sammen flere selskaper (fusjoner) eller det kan være aksjonærer i ett selskap som…

Les mer

Kapital- og endringer

Selskapet kan være i en situasjon hvor en må inn med mer egenkapital for å sikre fortsatt drift. Det kan også være at en ønsker å knytte til seg ny eier og dette skal gjøres gjennom at det utstedes….

Les mer

MVA representasjon

Utenlandske firmaer som selger varer eller tjenester i Norge og som ikke har fast driftssted i Norge vil likevel i de fleste tilfeller være underlagt norske MVA-regler. Dette innebærer at man må…

Les mer

Aksjonærregisteroppgave

Alle aksjeselskap må hvert år levere aksjonærregisteroppgave. Oppgaven skal blant annet inneholde opplysninger om et selskaps aksjekapital…

LES MER

logo son regnskap

Medlem av:

Om oss

Son Regnskap AS er etablert i Son. Våre medarbeidere har mange års erfaring innen revisjon og regnskapstjenester.
Vi leverer regnskapstjenester og mange av våre regnskapskunder kommer fra Drøbak, Ski, Ås Vestby, og Son. Du finner oss i Storgata 30 i Son (Thornegården) med inngang fra gateplan.

Vi er sosiale:

Åpningstider

Man - fred 08-16

Kontor

Storgata 30, Son

TELEFON

64 80 90 10

E-POST

regnskap@sonregnskap.no