Personvernerklæring

Vi respekterer ditt personvern og er opptatt av å verne om personopplysningene til våre kunder!

Denne personvernerklæring forteller om hvordan vi samler inn og bruker personopplysninger.

Personvernerklæring
Personvernerklæring gjelder Son Regnskap AS med tilhørende nettside, www.sonregnskap.no.

Son Regnskap AS skal følge det til enhver tid gjeldende personvernregelverket, herunder GDPR og personopplysningsloven.

Behandling av personopplysninger
Son Regnskap AS behandler personopplysninger med det formål å kunne levere og yte de tjenester som byrået tilbyr. For å kunne utføre vårt arbeid er det nødvendig for oss å behandle blant annet navn, adresse, e-post, fødselsdato, arbeidsgiver etc.
Son Regnskap AS gir ikke eller selger personlige opplysninger til en tredjepart. Personopplysninger kan derimot bli delt med tredjepart om man ser nødvendigheten for å administrere, drifte og vedlikeholde byrået nettside eller tjenester. Ved bruk av vår nettside vil det automatisk bli samlet inn opplysninger, hvorav noen kan være av personlig karakter. Dette kan være IP-adresse, lokasjon/posisjon, enhetsinnstillinger, diverse, informasjon vedr. operativsystem som benyttes, informasjonskapsel (cookie) og lignende.

Behandlingsgrunnlaget for behandling
Vår behandling av opplysninger kan være nødvendig for å oppfylle forpliktelser i avtalen som du som kunde har inngått med oss. Ved å følge gjeldende personvernregelverk, vil vi i tilfeller som krever dette, be om ditt samtykke før vi bruker dine opplysninger i forbindelse med direkte markedsføring.

Tredjeparts aktører
Son Regnskap AS har samarbeid med underleverandører som leverer systemer eller verktøy for å kunne drifte byrået. I tilfeller med andre aktører som opererer på vegne av byrået og som involverer behandling av personopplysninger, foreligger en databehandleravtale i grunn – dette med formål om å forsikre oss om at personopplysninger blir behandlet etter regelverket. Videre vil byrået måtte forholde seg til offentlige myndigheter.

Son Regnskap har rutiner og retningslinjer overfor sine ansatte samt leverandører for å forsikre om at personopplysninger sikres til enhver tid. Med formål om å kunne tilby et brukervennlig nettsted, analyseres brukermønsteret blant de som besøker vårt nettsted. For dette arbeidet bruker vi analyseverktøyet Google Analytics som blant annet bruker informasjonskapsler/cookies.
Informasjon som samles inn av Google Analytics lagres på deres server i USA.

Lagringstid av data
Personopplysninger lagres så lenge vi anser det som nødvendig for å oppfylle formålet med behandling eller lovpålagte plikter som blir stilt bedriften. All informasjon som lagres vil være underlagt denne erklæring. Vi viser blant annet til bokføringsloven og regnskapsloven. Ved forespørsel fra deg vil vi slette personopplysninger om deg, med mindre vi er lovpålagt eller har et rettslig grunnlag for å oppbevare personopplysninger videre.

Dine rettigheter
Du som registrert i vårt system har følgende rettigheter:
Be om tilgang til opplysningene som er lagret om deg
Be om retting av opplysninger som er uriktige
Be om sletting av opplysninger
Be om begrensing av behandling
Protestere mot at opplysninger blir behandlet
Be om utlevering av opplysninger til seg selv eller andre
Trekke tilbake eventuelle samtykker til behandling
Klage til Datatilsynet i Norge på behandling av personopplysninger

Behandlingsansvarlig for dine opplysninger
Son Regnskap AS må ansees som behandlingsansvarlig for de personopplysninger som byrået besitter.
Det administrative og operasjonelle ansvaret for etterlevelse av personvern er gitt til ansvarlig person med tilhørende utvalg i bedriften.

Bedriften kan ved henvendelser kontaktes på følgende måte:
Besøksadresse: Storgata 22, 1555 Son
Post Adresse: Pb 92, 1555 Son
E-postadresse: regnskap@sonregnskap.no
Telefon: 64 80 90 10

Dersom du mener at Son Regnskap AS behandler personopplysninger i strid med lovverket, ber vi om en tilbakemelding om dette. Du kan også rette spørsmål eller klage til Datatilsynet.

logo son regnskap

Medlem av:

Om oss

Son Regnskap AS er etablert i Son. Våre medarbeidere har mange års erfaring innen revisjon og regnskapstjenester.
Vi leverer regnskapstjenester og mange av våre regnskapskunder kommer fra Drøbak, Ski, Ås Vestby, og Son. Du finner oss i Storgata 30 i Son (Thornegården) med inngang fra gateplan.

Vi er sosiale:

Åpningstider

Man - fred 08-16

Kontor

Storgata 30, Son

TELEFON

64 80 90 10

E-POST

regnskap@sonregnskap.no