Omdanning

Er det lønnsomt og endre selskapsform?

Fra ENK (enkeltpersonforetak) til AS (aksjeselskap)? Eller driver du et enkeltpersonforetak, ANS eller NUF? Mulig du har tenkt på å endre selskapsform til AS. Det kan være gode grunner å omdanne og at dette er noe du bør vurdere nærmere.
Dersom du i dag driver Enkeltpersonforetak og foretaket har fått flere ansatte og omfanget begynner å bli vesentlig vil det basert på blant annet risiko kunne være fordelaktig å være i en annen selskapsform.
Om du driver et typisk «NUF» selskap så kan det være at du har oppdaget at mulige kreditorer, leverandører, kunder eller andre aktører er skeptiske til å gjøre forretning med dere. Dette har blant annet bakgrunn i det noe frynsete rykte organisasjonsformen «NUF» har fått. Men også lovreguleringen er svakere for denne type selskaper enn hva den er for andre organisasjonsformer. Vi i Son Regnskap har erfart at mange derfor ser det som formålstjenlig å reorganisere virksomheten til AS.

Omdanning er prosesser som kan være komplekse og som er viktig at gjøres på en riktig måte. Prosessen er regulert av Finansdepartementets skatteforskrift §11-20. Vi i Son Regnskap kan bistå med hele denne prosessen til faste priser. Ved omdannelser er det viktig å være tidlig ute med å bestemme dette, da en må ha nytt AS registrert innen 1. juli det aktuelle året.

Snakk med oss i Son Regnskap om ditt behov og vi gir deg et uforpliktende tilbud.

Velkommen til Son Regnskap.

logo son regnskap

Medlem av:

Om oss

Son Regnskap AS er etablert i Son. Våre medarbeidere har mange års erfaring innen revisjon og regnskapstjenester.
Vi leverer regnskapstjenester og mange av våre regnskapskunder kommer fra Drøbak, Ski, Ås Vestby, og Son. Du finner oss i Storgata 30 i Son (Thornegården) med inngang fra gateplan.

Vi er sosiale:

Åpningstider

Man - fred 08-16

Kontor

Storgata 30, Son

TELEFON

64 80 90 10

E-POST

regnskap@sonregnskap.no