MVA representasjon

MVA representasjon / VAT representative

Utenlandske firmaer som selger varer eller tjenester i Norge og som ikke har fast driftssted i Norge vil likevel i de fleste tilfeller være underlagt norske MVA-regler. Dette innebærer at man må beregne og rapportere MVA til norske myndigheter. Registrering av enheten i Norge skjer gjennom MVA-representant. Ved salg av elektroniske tjenester til private kunder (B2C) kan man i en del tilfeller rapportere via VOES ordningen.

Kun regnskapsførere med autorisasjon fra Finanstilsynet kan velges som MVA-representant. Det må føres et eget løpende MVA-regnskap. Innrapportering og betaling av skyldig merverdiavgift må behandles i henhold til det norske regelverket. Dersom selskapet har fast driftssted i Norge følges stort sett ordinære plikter for innlevering av selvangivelse, lønnsrapportering mv i tillegg. Det er Skatteetaten som avgjør hvorvidt et selskap har fast driftssted i Norge.

Snakk med oss i Son Regnskap om ditt behov og vi gir deg et uforpliktende tilbud.

Velkommen hos Son Regnskap.

logo son regnskap

Medlem av:

Om oss

Son Regnskap AS er etablert i Son. Våre medarbeidere har mange års erfaring innen revisjon og regnskapstjenester.
Vi leverer regnskapstjenester og mange av våre regnskapskunder kommer fra Drøbak, Ski, Ås Vestby, og Son. Du finner oss i Storgata 30 i Son (Thornegården) med inngang fra gateplan.

Vi er sosiale:

Åpningstider

Man - fred 08-16

Kontor

Storgata 30, Son

TELEFON

64 80 90 10

E-POST

regnskap@sonregnskap.no